Akateeminen jaloviinaseura Jallu

Vaalikokous 2008

 

 

Pöytäkirja

 

Aika: 11.12.2008 klo 17.00

 

Paikka: Jmt 6B303

 

Läsnä:

 

Markus Hyttinen

Petri Kivikangas

Heikki Harju

Aleksi Kinnunen

Timo Mäki

Tuomas Pylvänen

Johannes Pylvänen

Teemu Nieminen

Jaakko Tuomainen, saapui 17.09

Teemu Wiren, saapui 17.11

Jouni Hyttinen, saapui 17.17

 

 1. Kokouksen avaus

 

Laaduntarkkailija Heikki Harju avasi kokouksen klo 17.05.

 

 1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

 

Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Harju ja sihteeriksi Johannes Pylvänen.

 

 1. Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöiden valinta

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markus Hyttinen ja Teemu Nieminen ja varahenkilöiksi Tuomas Pylvänen ja Timo Mäki.

 

 1. Ääntenlaskijoiden ja heidän varahenkilöiden valinta

 

Ääntenlaskijoiksi valittiin Tuomas Pylvänen ja Timo Mäki ja heidän varahenkilöiksi Markus Hyttinen ja Teemu Nieminen.

 

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Työjärjestyksen hyväksyminen

 

Työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouksen esityslista.

 

 1. Kuluvan satokauden jaloviinan laadun tarkistus

 

Laaduntarkkailija tarkisti jaloviinan laadun ja kuvaili sitä seuraavasti: Selvä nuhan läpi erottuva haju, maku hieman makeahko, pehmeän hedelmäin ja tamminen.

 

 1. Laaduntarkkailijan, Jallistin ja Jallustonhoitajan valinta vuodelle 2009

 

Valittiin Laaduntarkkailijaksi Teemu Nieminen.

Valittiin Jallistiksi Johannes Pylvänen.

Valittiin Jallustonhoitajaksi Petri Kivikangas.

 

 1. Hallituksen muiden jäsenten valinta vuodelle 2009

 

Hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Timo Mäki, Markus Hyttinen, Jouni Hyttinen, Teemu Wiren, Tuomas Pylvänen, Aleksi Kinnunen ja Ilkka Savilampi.

 

 1. Toimihenkilöiden valinta vuodelle 2009

 

Valitaan Heikki Harju jaloveisujen päätoimittajaksi.

Valitaan Juuso Issakainen Jyväskylän jalopastoriksi.

 

 1. Tilintarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varahenkilöt

 

Tilintarkastajiksi valittiin Heikki Harju ja Pekko Ahtiainen ja heidän varahenkilöiksi Jaakko Tuomainen ja Antti Seppälä.

 

 1. Muut esille tulevat asiat

 

Vuoden 2009 hallituksen ensimmäinen kokous keskiviikkona 17.12 klo 20.00

 

 1. Kokouksen päättäminen

 

Laaduntarkkailija päätti kokouksen 17.35

 

Vakuudeksi:

 

 

          Heikki Harju                                             Johannes Pylvänen

          Puheenjohtaja                                           Sihteeri