**Akateeminen jaloviinaseura Jallu**

**Hallituksen kokous 3/14**


**Pöytäkirja**

**Aika: 3.3.2014 klo 18:00**

**Paikka: Panola, Otaniemi**

**Läsnä:**

Juha Ripatti 
Topi Tupasela 
Sasu Paajanen 
Henri Hagberg 
Jussi Karelehto 
Paavo Lehtelä 
Aleksi Aalto 
Eero Linna 

**Poissa:**

Peetu Westenius

**Sakot:**

Ei sakkoja

1. Kokouksen avaus

    * Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:09.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

    * Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

    * Hyväksyttiin kokouksen esityslista sen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin
        - Kohtaan 6 lisättiin "Menotositteiden hyväksyntä"
        - Kohtaan 9 lisättiin "Laskiaisrieha"

4. Ilmoitusasiat

    * Tyhmä blondi maistuu t. Jussi
    * Jussin tuparit lauantaina 8.3. BY:llä
    * Maailmanrauha ois kiva
    * Paavo panee

5. Tiedotusasiat

    * Väkevien alkoholijuomien hinnat tulevat Alkon sivuille

6. Raha-asiat

    * Seuran taloustilanne on hyvä
    * Puheenjohtaja kävi läpi toimintasuunnitelman
        - Kestävyysvajetoimikunnalta vaaditaan raporttia
    * Rahastonhoitaja kävi läpi budjetin vuodelle 2014 ja se hyväksyttiin jäsenkokoukselle esitettäväksi seuraavin muutoksin
        - Vuosijuhlaa varten varataan 420e
        - Kevään saunailtaa varten varataan 320e
    * Menotositteiden hyväksyntä
        - Hyväksyttiin: Jussi Karelehto, 69,87e


7. Jäsen- ja viestintäasiat

    * Facebook-sivut kehittyvät edelleen
        - Sivuille kaivataan lisää kuvia ja tekstiä
        - Ehdotettiin erinäisten asioiden tarjoamista tapahtumissa tykkäystä vastaan

8. Kulttuuriasiat

    * Selvitetään seuran jakaman kunniakirjan/-merkin hankintaa
    * Seuran haalarimerkit ja mahdollisesti muuta tavaraa toimitetaan Teekkarimuseoon

9. Äksöni

    * Päätettiin vaihtaa vuosijuhlan ja kevään saunaillan ajankohta päikseen
    * Vuosijuhla
        - 4.4. OK20
        - Budjetti 420e
        - Selvitetään saunan varaaminen
    * Kevään saunailta
        - 21.3. Heinävaara
        - Budjetti 320e
    * Excursioasiat
        - Venäjän-excursion sijaan pohditaan excursiota Tallinnaan
    * Laskiaisrieha
        - Seura edustaa laskiaisriehassa Jaloviinan voimalla

10. Urheiluasiat

    * Kannatusta pelipaitatilaukselle kevään aikana on, urheiluvastaava selvittää asiaa
    * Hallituksen yksimielisellä päätöksellä idea kannattajapaitojen hankinnasta hylättiin
    * Pohditaan osallistumista sekä Akateemisen kyykän MM-kilpailuihin että Brännbollscupeniin vuonna 2015

11. Seuraava kokous

    * Seuraava kokous saunaillan yhteydessä 21.3.

12. Kokouksen asioiden kertaus ja meta

    * Kokous oli pitkä. Sihteeri kertasi kokouksen asiat.

13. Kokouksen päättäminen

    * Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:04