Akateeminen jaloviinaseura Jallu

Yhdistyksen kokous

 

 

Pöytäkirja

 

Aika: 12.03.2010 klo 17.00

 

Paikka: Otarannan kattosauna

 

Läsnä:

 

Teemu Nieminen

Ville Kosonen

Paavo Lehtelä

Johannes Pylvänen

Jouni Hyttinen

Markus Hyttinen

Tapio Vierros

Tuomas Pylvänen

 

Esko Sierla

Petri Kivikangas

Kim Kavander

Petteri Halli

Antti Virta

Heikki Nikula

Laura Kääriäinen, saapui kohdassa 6 (18:15)

Heikki Harju, saapui kohdassa 12 (18:33)

Tuomas Niskanen, saapui kohdassa 8 (18:55)

Antti Seppälä, saapui kohdassa 9 (19:00)

Risto Karppanen, saapui kohdassa 15 19:02)

 

Poissa:

 

Sakot:

 

Ei sakkoja

 

 1. Kokouksen avaus ja nuijan korkkaus

 

Laaduntarkkailija Teemu Nieminen avasi kokouksen klo 18:06.

 

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

 

Valittiin Teemu Nieminen kokouksen puheenjohtajaksi ja Ville Kosonen sihteeriksi.

 

 1. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä

 

Valittiin Jouni Hyttinen ja Markus Hyttinen pöytäkirjantarkastajiksi ja heidän varahenkilöikseen Johannes Pylvänen ja Tuomas Pylvänen

 

 1. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja heille kaksi varahenkilöä

 

Valittiin Johannes Pylvänen ja Tuomas Pylvänen ääntenlaskijoiksi ja heidän varahenkilöikseen Jouni Hyttinen ja Markus Hyttinen.

 

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

Hallitus ehdotti kiireellisenä Ilkka Savilammen kunniajäsenyyttä, jota vuosikokous yksimielisesti kannatti, tämä käsitellään kohdassa 16 jolloin alkuperäiset kohdat 16 ja 17 muuttuivat 17. ja 18.

 

Hyväksyttiin työjärjestys yllämainituin muutoksin.

 

 1. Tarkistetaan kyseisen satokauden jaloviinan laatu

 

Tähtimerkki löytyy pullon kyljestä, samoin maininta Jallusta, tuoksuu Jallulle. Maku on jallumainen, hieman tähtimäinen, väri puolestaan jallumaisen oranssinen.

 

"Yhtä hyvää kuin ennenkin!"

 

 1. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

 

Vuoden 2009 iso tulos (870€ vrt.budjetin -81€) johtui siirtosaamisten my. selvittelystä. Nämä seikat olivat selkeitä kirjanpitovirheitä, jotka ovat nyt korjattu (Jalon sitsikirjan avustus oli merkitty väärään kohtaan). Lisäksi merkkimyynti oli huomattavasti odotuksia suurempaa, arvioitu myynti 200kpl vrt. toteutunut ~1000kpl

 

Jouni ehdotti aplodeja, ja ne myös annettiin.

 

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

 

Puheenjohtaja Teemu Nieminen jääväsi itsensä kohtien 9 ja 10 ajaksi, valittiin Paavo Lehtelä väliaikaiseksi puheenjohtajaksi, Ville Kosonen jatkoi sihteerinä.

 

Paavo Lehtelä ehdotti tilinpäätöksen vahvistamista, jota kukaan ei vastustanut eli vuoden 2009 tilinpäätös vahvistettiin.

 

 1. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 

Paavo Lehtelä ehdotti vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Kukaan ei vastustanut, joten vastuuvapaus myönnettiin.

 

 1. Hallituksen toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle

Toimintasuunnitelma on pöytäkirja liitteenä. Jouni Hyttinen totesi tässä kohdassa suunnitelman "kuulostavan hyvältä".

 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin

 

 1. Hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle

 

Mikäli tulot jostain syystä kasvavat, niin lisätään menoja budjetin tasapainottamiseksi.

 

Hyväksyttiin hallituksen laatima talousarvio.

 

 1. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksun suuruus

 

Hallitus ehdotti jäsenmaksun pakolliseksi osaksi 5,05€ ja yhteisvastuulliseksi osuudeksi 8,23€.

 

Hallituksen ehdotus jäsenmaksujen suuruudeksi hyväksyttiin.

 

 1. Päätetään jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä

 

Hallitus ehdotti maksujen eräpäiviksi 16.4 ja 23.4

 

16.4 mennessä voi maksaa pelkän pakollisen osuuden 5,05€ ja halutessaan lisäksi yhteisvastuullisen osuuden 8,23€, joka menee päihdetyöhön.

 

16.4 jälkeen täytyy maksaa myös yhteisvastuullinen osuus eli jäsenmaksu on tällöin 13,28€. Tästäkin tilitetään 8,23€ päihdetyöhön.

 

23.4 jälkeen maksetut jäsenmaksut (13,28€) Jallu pitää täysin itsellään.

 

Hallituksen ehdotus jäsenmaksujen eräpäiviksi hyväksyttiin.

 

 1. Sääntömuutoksen toinen hyväksyminen

 

Sääntömuutosten toisen hyväksymisen jälkeen säännöistä tulvat yhdistyksen viralliset säännöt. Muutoksina ovat viittausten poistaminen yhdistyksen viralliseen pulloon, TKY on muutettu AYY:ksi, vaalikokouksen pitoaika on muutettu marras-joulukuulle, yhdistyksen virallisista kielistä on poistettu ruotsi ja toimintaan lisätty urheilutoiminnan järjestäminen.

 

 1. Tapaus Ilkka Savilampi

 

Hallitus esitti Ilkka Savilammen julistamista Akateemisen Jaloviinaseuran kunniajäseneksi. Hänen ansioikseen voidaan laskea mm. seuraavat asiat:

 • runsaasti rekrytointityötä ja -materiaalia

 • Jallu lehden tekeminen

 • Nettisivujen kehittämisideat

 • Altia-exkursio vuonna 2009

 • Markkinointitoiminta

 • Otasuunnistus

 • Hyvä perse

 • Mukana myös 2010 Nakkitoimikunnassa

 

Hallitus päätti yksimielisesti Ilkka Savilammen nimittämisestä yhdistyksen kunniajäseneksi.

 

 1. Muut esille tulevat asiat

 

 • Vanhat parrat tyytyväisiä yhdistyksen nykytilaan. Nostettiin lisäksi maljat Jallulle ja Ilkalle.

 • Päätettiin lähettää Jalumneille joulutervehdys, alustavaa keskustelua tapahtumasta Jalumneille ja kunniajäsenille. Kenties myös Jallun 1. hallitus kutsutaan kunniajäseniksi.

 • Suomessa on noin 10 Jallu-nimistä henkilöä, viimeisten kymmenen vuoden aikana on kastettu 1 Jallu-niminen henkilö. Tavoitteena, että seuran puheenjohtaja on joskus nimeltään Jallu.

 • Ilkka on Akateemisen jaloviinaseuran Uuno

 • Heikillä oli hieno idea sähköpostilistoiksi.

 

 1. Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:47.

 

Vakuudeksi:

 

 

Teemu Nieminen Ville Kosonen

Puheenjohtaja Sihteeri

 

 

Jouni Hyttinen Markus Hyttinen

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja