Akateeminen jaloviinaseura Jallu

Vaalikokous 2009

 

 

Pöytäkirja

 

Aika: 3.12.2009 klo 18.00

 

Paikka: Dernecon, Jämeräntaival 5

 

Läsnä:

 

Teemu Nieminen

Tapio Vierros

Jouni Hyttinen

Antti Virta

Ville Kosonen

Ilkka Savilampi

Markus Hyttinen

Tuomas Pylvänen

Peetu Westenius

Kim Kavander

Paavo Lehtelä

Petri Kivikangas

Timo Mäki

Johannes Pylvänen

 

 1. Kokouksen avaus

 

Laaduntarkkailija Teemu Nieminen avasi kokouksen klo 18.07.

 

 1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

 

Puheenjohtajaksi valittiin Teemu Nieminen ja sihteeriksi Johannes Pylvänen.

 

 1. Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöiden valinta

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomas Pylvänen ja Markus Hyttinen ja heidän varahenkilöiksi Timo Mäki ja Jouni Hyttinen.

 

 1. Ääntenlaskijoiden ja heidän varahenkilöiden valinta

 

Ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Mäki ja Jouni Hyttinen ja heidän varahenkilöiksi Tuomas Pylvänen ja Markus Hyttinen.

 

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Työjärjestyksen hyväksyminen

 

Työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouksen esityslista.

 

 1. Kuluvan satokauden jaloviinan laadun vahvistus

 

Laaduntarkkailija tarkisti jaloviinan laadun ja kuvaili sitä seuraavasti: Mielestäni ihan hyvä, ei kalleviinamainen, hyvä rypälevuosi.

 

 1. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2010

 

Petri Kivikangas ehdotti Teemu Niemistä.

Teemu Nieminen ehdotti Markus Hyttistä.

Markus Hyttinen ehdotti Tuomas Pylvästä.

Tuomas kieltäytyi.

Järjestettiin sormikoukku ottelu Teemun ja Markuksen välillä.

Teemu voitti tiukan taistelun tuloksena ja valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2010.

 

 1. Hallituksen muiden jäsenten valinta vuodelle 2010

 

Päätettiin valita ensiksi sihteeri ja rahastonhoitaja.

Sihteeriksi valittiin Ville Kosonen ja rahastonhoitajaksi Tuomas Pylvänen.

 

Hallitukseen valittiin lisäksi seuraavat henkilöt:

          Johannes Pylvänen

          Tapio Vierros

          Jouni Hyttinen

          Markus Hyttinen

          Paavo Lehtelä

          Timo Mäki

          Teemu Wiren

 

 1. Toimihenkilöiden valinta vuodelle 2010

 

Valittiin Peetu Westenius Akateemisen jaloviinaseuran sotakirjeenvaihtajaksi.

Valittiin Ilkka Savilampi Nakkitoimikunnan puheenjohtajaksi

 

 1. Tilintarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varahenkilöt

 

Valittiin kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt.

 

Tilintarkastaja Ilkka Savilampi ja hänen varahenkilö Antti Virta.

Tilintarkastaja Petri Kivikangas ja hänen varahenkilö Kim Kavander.

 

 1. Yhdistyksen rekisteröitymisestä päättäminen

 

Hallitus esitti kokoukselle, että seura perustetaan muodollisesti uudestaan ja rekisteröidytään ensi vuoden alussa. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti ja päätettiin toimia ehdotuksen mukaisesti.

 

 1. Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.52

 

Vakuudeksi:

 

 

          Tuomas Pylvänen                                     Markus Hyttinen

          Pöytäkirjantarkastaja                                Pöytäkirjantarkastaja